Nefiks
Nedelja, 5 April 2020

ikonca f ikonca y ikonca i ikonca t

 

 

Nefiks karierne rešitve za mlade iskalce zaposlitve

Nefiks karierne rešitve je projekt, ki ga izvajamo pri Zavodu Nefiks. Financiran je preko javnega razpisa “Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost”, sklop A – Regionalni projekti, vzhodna kohezijska regija, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacijo oziroma projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

NKR logoOperacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

  • Prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«,
  • Prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«,
  • Specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Projekt izvajamo v sodelovanju s partnerjema:

Trajanje projekta: od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021

V okviru projekta nameravamo doseči naslednje:

  • najmanj 29 mladih se do konca projekta zaposli za najmanj 1 mesec
  • najmanj 45 mladih se udeleži izobraževanja za najmanj 90 ur

Opis projektnih aktivnosti:
Projekt mladim pomaga do vseživljenjske karierne pismenosti. Dosegamo jo z razvojem kompetenc in sposobnostjo vodenja lastne kariere, vključno z beleženjem neformalno pridobljenega znanja. Vsak udeleženec je sposoben kompetence ovrednotiti, nadgraditi in vnovčiti na trgu dela.

Na spletni strani z orodji za beleženje bomo organizirali kampanjo #mladiinkompetentni. Ta bo dvignila zavest o pomenu beleženja in o tem, da lahko kompetence za zaposlitev mladi razvijajo v mladinskem sektorju.

Izvajali bomo dva izobraževalna sklopa z naslovoma: Manager družbenih omrežij in Samostojno na trg dela.

Za več informacij in vprašanja pišite na: karierne.resitve@nefiks.si
Vodja projekta: Nives (nives.felic@nefiks.si)
Strokovni sodelavec: Jan (jan.magdic@nefiks.si)

2020 NKR logo all5 nalozbo rgb