fbpx

DD - dostojno delo


Trajanje projekta: 1. 2. 2024 - 30. 9. 2026
Vrednost naložbe: 742.309,90 EUR

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Naziv razpisa: Javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih« (JR MDPM)

Kratek opis projekta:
Glavni cilji projekta DD - dostojno delo so izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti ter delavskih in socialnih pravic, informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi ter vzpostavljanje nacionalnega podpornega okolja v mladinskem sektorju, ki bo na voljo mladim, v starosti od 15. do vključno 29. leta, in mladinskim delavcem.

Konzorcijski partnerji:
Zavod Nefiks (vodilni konzorcijski partner)
Mladinska Mreža MaMa
Socialna akademija
Zavod PIP
Inštitut za mladinsko politiko

Pričakovani rezultati:

1) Izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti. Namen programa, je opolnomočenje in ozaveščanje mladinskih delavcev z znanji s področja prekarnosti. Mladinski delavci bodo pridobili specifična znanja s področja prekarnosti, da bodo v okviru izvajanja mladinskega dela lahko kvalitetno informirali mlade, krepili znanje in kompetence mladih z navedenega področja, med mladimi znali prepoznavati težave zaradi prekarnih oblik dela ter bodo mladim lahko zagotavljali tudi svetovalno pomoč in podporo pri soočanju s prekarnostjo. V usposabljanje bo vključenih vključenih 400 mladinskih delavcev iz vse Slovenije, od tega okvirno 53 % v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in 47 % v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS).

2) Evalviranje projektnih aktivnosti na ravni udeležencev (mladinskih delavcev) in na ravni izvajalcev (predavateljev).

3) Aktivnosti informiranja in komuniciranja za namen obveščanja mladih, organizacij v mladinskem sektorju in splošne javnosti o problematiki prekarnosti med mladimi, ki vsebujejo:
a. izvajanje nacionalne kampanje za naslavljanje problematike prekarnosti med mladimi, (aktivnosti informiranja mladih, organizacij v mladinskem sektorju in splošne javnosti);
b. promocijske aktivnosti projekta za informiranje javnosti o projektu in za vključitev mladinskih delavcev v usposabljanja s področja prekarnosti, ki so lahko del nacionalne kampanje;
c. izvedbo zaključne konference s predstavitvijo rezultatov operacije širši zainteresirani javnosti;

4) Spletna stran za potrebe izvajanja operacije (spletna prijava na usposabljanje, obveščanje o terminih in lokacijah usposabljanj, izvajanje nacionalne kampanje, gradiva ipd.).

 

Aktivnosti nacionalnega projekta (DD - dostojno delo) so za udeležence brezplačne.

Za več informacij o projektu nas lahko kontaktirate na nefiks@nefiks.si.

 

MVI logo IfeelLOVE FinanciraEU logo

Iščeš kaj bolj konkretnega?


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00